Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jun 24, 2023

Hopp består av ovisshet och önskan, men bara en önskan som har en levande möjlighet. När blir hopp önsketänkande och finns det en risk att hoppet gör oss passiva? Ps 143:8

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Jun 10, 2023

Verkligheten är större än vad vi själva ser. "Gud är större" står det i texten. Den förra ärkebiskopen Antje Jackelén hade det som valspråk och förklarar i en intervju att det är en hjälp att döma sig själv mindre hårt. Det ger helt enkelt perspektiv på livet. Att få perspektiv är också centralt i...