Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 20, 2024

Det är bröllop i Kana och vinet har tagit slut. Jesus gör sitt första under, men menar först att han inte är redo. I dagens avsnitt pratar vi om hur man skiljer mellan det motstånd som man bör lyssna på och det motstånd som hör till alla utmaningar. För hur vet man att man är redo och vad betyder det egentligen att man ska lita på processen?

Det här är det andra avsnittet i ett tema om bibeltetexter och psykoterapi.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se