Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Aug 31, 2019

Petrus återser den uppståndne Jesus och vi diskuterar deras dialog och funderar kring hållbar kommunikation. Joh 21:15-17

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och...