Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Feb 19, 2022

Vi fyller 50! Det firar vi med en tillbakablick och fördjupning av två favoritteman: "Att ge upp sig själv" samt "Resignation eller acceptans?". Vi pratar om de tidigare avsnitten och för resonemanget vidare in i nya funderingar om att vara i kontakt med omvärlden, hålla sig vid liv och upplevelsen av mening. 


Feb 5, 2022

Det går inte att gömma sig för Gud, säger texten. Ett hot eller ett löfte? "Det är härligt att vara dold, men en katastrof att inte bli hittad" säger psykoanalytikern Donald Winnicott. Vi pratar om den mänskliga ambivalensen i att vilja gömma sig och att bli sedd. Ps 139

Musik: Andreas Aleman