Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jun 20, 2020

Jakobsbrevet uttrycker att tro utan gärningar är död. Denna text leder till ett samtal om livsåskådning, trons uttryck i vardagen och vi frågar oss om det är tanken som räknas. Jak 2:14-17
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Jun 6, 2020

I öknen blir Jesus frestad att ge upp sin väg till förmån för ära och berömmelse. Ibland kan även vi frestas att inte göra det vi innerst inne vill, utan ta en lättare väg ut. Vi pratar om frestelse, risken att ge upp sig själv och utmaningen i att inte moralisera. Matt 4:1-11 

Musik: Andreas Aleman