Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Feb 17, 2024

Vad ska man göra med sitt liv? Den som står inför ett stort beslut söker ibland upp en psykolog eller terapeut för att få hjälp att fatta ett beslut. I texten gör personerna på olika sätt med de talenter de får. Det går olika bra. I livet vill vi ofta förutse hur det kommer att gå om vi väljer det ena...


Feb 3, 2024

Efter många långa år av väntan välsignas Sara och Abraham med en gemensam son, Isak. Det här är en avgörande berättelse i Judendomens och Islams historia, men det vi fördjupar oss i är Saras längtan efter barn. Vi pratar om frivillig och ofrivillig barnlöshet, omgivningens förväntningar på fertila...