Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Dec 23, 2023

I den mänskliga historien minns vi ofta när någon satsade allt och vann. För att det ska vara möjligt att åstadkomma en stor förändring, kan vi behöva leva med risken för förlust. I årets julavsnitt pratar vi om hur jesusbarnet, som det sårbaraste av det mänskligaste, är tecknet på att Gud finns, att...


Dec 9, 2023

Symbios kan vara så härligt - att höra ihop, att känna att den andra vet ens behov och tankar redan innan man själv märker dem. I Höga visan talar de förälskade med samma röst. I Margaret Mahlers teori om spädbarnets symbios med sin mamma/förälder är de så nära att de nästan är ett. Men...