Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Nov 25, 2023

Omnipotens betyder allsmäktighet och syftar på makt som är gränslös eller outtömlig. I det här avsnittet pratar vi om mänsklig omnipotens, där vi agerar och fantiserar som att vi har mer makt och inflytande än vi faktiskt har. Vad blir baksidan och konsekvenserna med det? Är det inte bra att vara en...


Nov 11, 2023

Skillnaden på sorg och melankoli - det vi idag kallar depression - är enligt Freuds klassiska text att sorgen är en process då vi till sist lär oss leva vidare med det vi förlorat inom oss, men i depressionen känner vi oss själva dåliga. Vid Babylons floder längtar psalmisten hem till Jerusalem efter att ha...