Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Apr 27, 2024

Otrohet är en vanlig fråga i terapirummet och lyfts både av den otrogna, den bedragna eller den tredje personen i ekvationen. Vi pratar om hur det här går att arbeta med i en terapi och belyser vad sveket gör både med den bedragna och den som sviker, men också om hur reparationsarbetet går till och hur...


Apr 13, 2024

Psykologer läser Bibeln spelar in sitt hundrade avsnitt i Sigtunastiftelsens tornrum. De intervjuas av Kerstin Dillmar, präst och författare, och får tre bibelord att spontant tolka utifrån terapirummets kontext.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Klippning: Karolina Isberg
Hemsida: