Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 13, 2024

Psykologer läser Bibeln spelar in sitt hundrade avsnitt i Sigtunastiftelsens tornrum. De intervjuas av Kerstin Dillmar, präst och författare, och får tre bibelord att spontant tolka utifrån terapirummets kontext.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Klippning: Karolina Isberg
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se