Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jan 20, 2024

Det är bröllop i Kana och vinet har tagit slut. Jesus gör sitt första under, men menar först att han inte är redo. I dagens avsnitt pratar vi om hur man skiljer mellan det motstånd som man bör lyssna på och det motstånd som hör till alla utmaningar. För hur vet man att man är redo och vad betyder det...


Jan 6, 2024

Jona vill inte ta sig an uppdraget att hålla en straffpredikan och flyr åt andra hållet, men livet eller Gud hinner ikapp. Ibland vill vi inte göra det som världen förväntar sig av oss. Hur ska vi veta om det är av oro, för att vi undervärderar oss själva eller för att vi inte vill? Det är vanliga frågor...