Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Nov 23, 2019

Med tro stor som ett senapskorn kan både berg och mullbärsträd förflyttas. Vi resonerar kring både tro och magiska tankar. Matt 17:20, Lukas 17:6

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Nov 8, 2019

Jesus driver ut en demon och vi funderar över hur psykiskt lidande kan förstås. Luk 8:26-29

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: