Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Oct 29, 2022

Paulus går från att förfölja kristna för att han är övertygad om att de har fel till att själv ansluta sig till dem. Ibland händer något som får våra liv att helt ändra riktning. Men att säga att man har fel känns ofta jobbigt. Hur gör man för att våga ompröva sitt liv? Apg 8-9

Det här är det andra...


Oct 15, 2022

Judas kallas för förrädaren i samtliga evangelier. Vi försöker förstå vad som får honom att förråda Jesus och kommer på oss själva med att vilja minska Judas skuld. Går det att reparera ett förräderi? Matt 26:14-16 27:1-5

Det här är det första avsnittet av tre i en temaserie med personporträtt ur...


Oct 1, 2022

Författaren, översättaren och akademiledamoten Gunnel Vallquist ser en "undanstädad och bortglömd" Maria i en vrå i Lunds domkyrka. "I det omedvetnas dunkel bidar Modern" säger hon. Det feminina har förknippats med mörker och intuition. Det manliga med ljus rationalitet. Vi går bortom den uppdelningen och...