Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 15, 2022

Judas kallas för förrädaren i samtliga evangelier. Vi försöker förstå vad som får honom att förråda Jesus och kommer på oss själva med att vilja minska Judas skuld. Går det att reparera ett förräderi? Matt 26:14-16 27:1-5

Det här är det första avsnittet av tre i en temaserie med personporträtt ur Bibeln. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se