Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Aug 19, 2023

Myten om kung Oidipus är välkänd inom den psykoanalytiska teoribildningen och i dagens avsnitt läser vi ur skapelseberättelsen, pratar om Oidipusmyten och resonerar om dessa texter i relation till begär, förförelse och konkurrens. 1 Mos 3:1-8


Det här är det första avsnittet i ett längre tema, där vi...