Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Mar 27, 2021

Ibland vill vi inget hellre än att börja om från början, vända blad eller dra ett streck över konflikter, svek och besvärliga situationer. Men är det möjligt? Vi läser texten ur påskens berättelse om när de tre kvinnorna kommer till den tomma graven och möts av budskapet att Jesus lever. Vad skiljer...


Mar 12, 2021

Mose leder uttåget ur Egypten och stöter på en hel del utmaningar. Vi pratar om ledarskapsteorin "The five dysfunctions of a team" och resonerar om hur bristande tillit skapar konflikträdsla, undvikande av ansvar och svårigheter att se till gruppens bästa i en organisation. 2 Mos 18:13-27

Musik: Andreas Aleman