Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 27, 2021

Ibland vill vi inget hellre än att börja om från början, vända blad eller dra ett streck över konflikter, svek och besvärliga situationer. Men är det möjligt? Vi läser texten ur påskens berättelse om när de tre kvinnorna kommer till den tomma graven och möts av budskapet att Jesus lever. Vad skiljer uppståndelsen från att börja om från början? Och vad är uppståndelse ur en psykologisk vinkel? Mark 16:1-8

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se