Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 12, 2021

Mose leder uttåget ur Egypten och stöter på en hel del utmaningar. Vi pratar om ledarskapsteorin "The five dysfunctions of a team" och resonerar om hur bristande tillit skapar konflikträdsla, undvikande av ansvar och svårigheter att se till gruppens bästa i en organisation. 2 Mos 18:13-27

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se