Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 17, 2024

Vad ska man göra med sitt liv? Den som står inför ett stort beslut söker ibland upp en psykolog eller terapeut för att få hjälp att fatta ett beslut. I texten gör personerna på olika sätt med de talenter de får. Det går olika bra. I livet vill vi ofta förutse hur det kommer att gå om vi väljer det ena eller andra jobbet, bryter upp från ett förhållande eller inte och kan få för oss att vi måste fatta "rätt" beslut. Detta avsnitt ingår i temat om bibeltexter och psykoterapi och handlar på de stora, svåra besluten och vad de gör med oss.  Matt 25:14-30

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se