Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jun 20, 2020

Jakobsbrevet uttrycker att tro utan gärningar är död. Denna text leder till ett samtal om livsåskådning, trons uttryck i vardagen och vi frågar oss om det är tanken som räknas. Jak 2:14-17
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com