Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 5, 2022

Det går inte att gömma sig för Gud, säger texten. Ett hot eller ett löfte? "Det är härligt att vara dold, men en katastrof att inte bli hittad" säger psykoanalytikern Donald Winnicott. Vi pratar om den mänskliga ambivalensen i att vilja gömma sig och att bli sedd. Ps 139

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se