Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 25, 2020

Det är en berusande känsla att i ett ögonblick se allting klart och tydligt. Ett härlighetens berg. Men så måste en ju ner igen. Evangelisten Lukas, Donald Winnicott och Mare Kandre har alla något att säga om det. Luk 9:28-36

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se