Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 23, 2020

Job drabbas orättvist av olyckor och blir besviken på Gud. Men lidandet är sällan rättvist. Går det att veta om det har mening? Är det ens värt att tänka på, eller leder det bara till grubbel? Vi pratar om Jobs famlande efter mening och processen att förstå sig själv. ur Jobs bok

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se