Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 7, 2020

Förälskelsens gränsöverskridande kraft och källa till både längtan och kval är väl beskrivna i Höga visan. Vi pratar om hur omvälvande det kan vara att släppa in en ny människa i sitt liv, men också om smärtan när förälskelsen är obesvarad eller förutsättningarna omöjliga. Höga v. 8:6-7
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se