Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 10, 2021

I en berättelse från Gamla testamentet beskrivs den åldrade personen med vördnad och åldersångest verkar okänt. Men idag vill många stoppa sitt fysiska åldrande och slippa tänka på dödens realitet. Går det att åldras med värdighet? 1 Sam 3:2-10

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se