Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 8, 2022

"Älska era fiender", säger Jesus i texten. Men att ta emot andras omsorg eller godhet kan vara svårt, särskilt när vi inte tycker vi förtjänar det. Författaren Mikael Kurkiala skriver att vi "värjer oss mot en godhet som är större än vår egen". Hur kan det komma sig? Matt 5:38-44