Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 5, 2022

När vi är med om omskakande upplevelser som förändrar vår uppfattning om oss själva och omvärlden, uppstår ofta en sorts inre katastrofberedskap. Vi pratar om hur nödvändigt det är att inte alltid vara medveten om alla risker med att vara människa, men också om hur vi kan stå ut med upplevelsen av att vad som helst kan hända. Jes 43:5-7

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se