Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 14, 2022

Sorg hör till livet, men är ju inte mindre jobbigt för det. I det här avsnittet läser vi om en frodig vinstock som i vrede rycks upp och för alltid förlorar sin kraft, grönska och frukt. Förluster leder till komplexa känslor som vi brukar sammanfatta som sorg. Men vad är egentligen sorg och hur gör vi när vi sörjer? Hes 19:10-14

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se