Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jun 25, 2022

"Njut av livet!" uppmanas vi till, för att i nästa mening bli påminda om att allt en dag tar slut. Eftersom livet ändå slutar med död, gäller det alltså att njuta medan det går. Det vänder upp och ner på idén att man ska arbeta först och vila som belöning. Ska man alltså belöna sig först? Vi associerar till en snapsvisa och undrar över den bittra underton som kan höras i uttrycket "Jag tänker minsann unna mig!"

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se