Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 7, 2023

Nyår och hoppet om att kunna börja om följs åt. I texten blir en man en ny människa när han blir botad av Jesus efter 38 år som sjuk. Kanske hoppas vissa att tolvslaget gör oss till nya människor utan de gamla lasterna. Men vad är det att bli en ny människa och finns det inte en gammal människa vi lämnar då? Vi pratar om ytliga nyårslöften, djupa förändringar och vad det skulle innebära att bli ny. Joh 5:1-9

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se