Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 21, 2023

I texten om fikonträdet som inte bär frukt, låter trädgårdsmästaren trädet få en andra chans istället för att hugga bort det. Vi pratar om hur laddat det verkar vara att ge upp eller konstatera att något är kört och hur gärna vi vill att det ska vara möjligt att få en chans till.  Luk 13:6-9

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se