Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 4, 2023

Klagan och förtvivlan finns i övermått i Bibeln. Människorna beskriver sitt liv för Gud. Livet är svårt och vi uttrycker vår förtvivlan eller vårt vardagsgnäll. Det kan kännas skönt och ärligt, men det kan också bli till gnäll och maktlöshet. I dagens avsnitt pratar vi om klagandets olika sidor. Klag 5

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se