Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 4, 2023

I serien Tunna blå linjen möter vi en grupp malmöpoliser som tampas med utmaningar både i arbets- och privatlivet och ibland flyter dessa världar samman. Vi funderar över de kategoriska uppdelningarna mellan arbete och vila respektive privat och professionellt. Nog är det nödvändigt att göra någon form av särskillnad, men är det inte samtidigt nästintill omöjligt? 5 Mos 5:12-15

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se