Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 15, 2023

När vi har det bra och inte är så upptagna av oro, väcks ibland en längtan och ett begär att skapa något mer. Vi pratar om denna ostoppbara kraft som kreativitet och funderar över dess utmaningar och hinder. Pred 5:17-5:19

Titeln är tagen ur Johan Henrik Kellgrens dikt "Den nya skapelsen eller inbillningen värld", som också läses i avsnittet.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se