Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 2, 2024

Man kommer till en psykolog med sin ångest, berättar om den och blir av med den. Eller? I texten verkar mannen som varit sjuk så länge genast bli frisk när han möter Jesus. I terapi blir inte allt bra bara för att man berättar. Man behöver förändra sitt liv. Vi pratar om vad som behövs för att förändring ska ske. Och om terapi bland faktiskt ändå kan upplevas som ett slags trolleri. Joh 5:2-8

Det här det femte avsnittet i en serie om terapteman och bibeltexter.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se