Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 16, 2024

I takt med att livet går, kan det kännas för sent att göra något åt hur det blev. Det går ju inte att förändra sin barndom i efterhand, eller sitt arbets- och familjeliv. I det här avsnittet pratar vi om vanliga frågor som kommer upp när äldre människor söker terapi och att terapi inte behöver handla om att ställa saker till rätta, utan att bearbeta, sörja och se dem på nya vis. Joh 3:1-8

Det här är det sjätte avsnittet i en serie om terapiteman och bibeltexter. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se