Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 30, 2024

Den som börjar i terapi kan ha en bild av hur det ska vara när terapin är klar - att man ska känna sig färdig. Men livet är nog oftare som det är för Mose, när han efter sina många händelserika år står på berget Nebo och blickar ut över den plats han var på väg till. Dit kommer han inte, men livet har tagit honom på många andra vägar. Perspektivet ändrades längs vägen. 5 Mos 34

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se
 
Det här är det sjunde avsnittet i ett tema om bibeltexter och psykoterapi.