Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 4, 2021

Jakob har blivit lovad att få gifta sig med Labans yngsta dotter Rakel, men vid bröllopet bryter Laban sitt löfte. Vad gör vi när vi blir svikna, lurade och kränkta, när hämnd känns berättigat? Och vad riskerar hämnden att göra med oss som människor? 1 Mos 30:37-43

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se