Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 25, 2021

Vad gör en människa besvärlig? Varför är det så svårt att stå ut med godhet? Finns det en rättmätig besvärlighet? Och vem är egentligen den besvärliga i historien som slutar med Johannes döparens huvud på ett fat? I det andra av tre avsnitt där podden Psykologer läser Bibeln möter podden Vad Synd! pratar vi bland annat om de besvärliga bibliska karaktärerna Jona, Vashti, Herodias och Johannes.

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se