Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 18, 2021

Maria har fått ett stort uppdrag som hon förefaller ta sig an med tillförsikt. Men liksom vid de flesta av tillvarons vägskäl, kan vi ana att hon också var fylld av bävan. I det här livepodsamtalet pratar vi tillsammans med dramatikern och regissören Ada Berger om hur vi känner igen tillvarons vägskäl och hur nya livsval kan vara fyllda av både bävan och tillförsikt. Luk 1:46-52

Samtalet framfördes i Sofia kyrka i Stockholm den 14 oktober 2021 som en del av Sofia församlings Kulturscen Glasrummet. För live-musiken står Esbjörn Öhrwall och Hasse Johnzon.

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se